Proje Yönetimi ve Danışmanlık

Özellikle bilgi teknolojilerinde güvenlik ve yönetim konularında, tecrübeli uzmanlarımızca sağladığımız danışmanlık hizmetleri kapsamında;

  • Altyapı ve Süreç Analizi
  • Best Practice uygulamalar ile kıyaslamalar
  • Hata analizi raporlamaları (Gap analisys)
  • Yapısal eksikliklerin raporlanması
  • Yönetsel eksikliklerin raporlanması
  • Ölçeklendirme ve gereksinim belirleme
  • Performans, kapasite ve süreklilik ihtiyacı belirleme