Sistem Entegrasyonu

Birden fazla bileşenden oluşan kompleks ağ ve sistem çözümlerinin bir arada düzgün çalışmasını sağlayan entegrasyon hizmetleri;

  • Eposta ve Bütünleşik Mesajlaşma Sistemi Kurulumları
  • Etkialanı (Domain) Yapılandırma ve Geçiş Hizmetleri
  • Sunucu, Veridepolama, SAN ve Yedekleme Sistemleri Entegrasyonu ve Yapılandırma Hizmeti
  • Ağ yönetimi çözümleri entegrasyonu
  • Güvenlik çözümleri kurulum ve yapılandırma hizmeti
  • Veritabanı kümeleme ve süreklilik çözümleri entegrasyonu
  • Felaket senaryolarına uygun çözüm entegrasyonu
  • Kablolu/Kablosuz ağ kurulum ve konfigürasyonları
  • Loglama ve uyumluluk (compliancy) çözümleri entegrasyonu
  • Monitoring (Sistem izleme) çözümleri kurulum ve entegrasyonu