Buradasınız: Anasayfa / Çözümlerimiz / Kişisel Verileri Koruma Kanunu

ÇÖZÜMLERİMİZ

Kişisel Verileri Koruma Kanunu

2017 yılı son çeyreğinden resmi gazetelerde yayınlanan KVKK yasası ve 2018 ocak ayında yayımlanan yönetmelikleri uyarınca , Türkiye’de faaliyet gösteren tüm şirketlerin, veri saklama, kullanma, paylaşma ve işleme ile ilgili olarak kişisel bilgi içeren verilere özel önlemler alması gereksinimi doğmuştur. Öncelikle kişisel bilgi nedir onu tanımlamak gerekirse;

Kişisel bilgi; bir kişiye ait TC kimlik numarası, ev adresi, eposta adresi, cep telefonu numarası, banka hesap bilgisi, kredi kartı bilgisi, maaş bordrosu ve buna benzer kişiye özel bilgilerdir.

Şirketlere, kendi çalışanları , dış tedarikçileri ve/veya müşterileri ile ilgili olarak bünyelerinde bulundurdukları bu bilgileri içeren verileri kontrol etme, izleme, kişinin izni veya onayı olmadan 3. Şahıs veya kurumlarla paylaşımını da engelleme sorumluluğu yüklenmektedir.

Siztek olarak, KVKK konusunda, firmaların Bilgi İşlem altyapılarını inceleyerek, bu yasanın getirdiği sorumluluklara uyumunu analiz ediyor, eksiklikler olması durumunda önerilerimiz sunmak sureti ile yasanın gerekliliklerini mümkün olduğunca yerine getirebilecekleri dijital altyapıları kurmalarını sağlıyoruz. Ekli linkte kurumların KVKK uyumunu analiz etmek için hazırladığımız 10 soruluk testi uygulayarak bize göndermeniz halinde, en kısa sürede size geri dönüş sağlayarak önerilerimizi iletiyor olacağız.

Siztek, KVKK yasası uyumluluğu çerçevesinde, birçok farklı ürün ve hizmeti bir arada sunabilmektedir.

İzleme, Denetim ve Raporlama

Öncelikle, BT sistemlerinde hazırda üretilmekte olan kayıt bilgisiniz saklanması ve raporlanması sayesinde, birçok soruya cevap olabilecek SIEM ve Log Kayıt çözümlerini müşterileirmize sunmaktayız. Ayrıca, özel olarak, kritik bilgi (kişisel bilgi) içeren verileri izleyebilecek ilave izleme Sistemleri ile de riski düzeyini asgariye indirerek çözüm sağlıyoruz.

KVVK Kapsamında Uyumluluk Değerlendirme Testi İçin

Engelleme ve Kontrol

Şirket içerisinde barındırılan verinin, şirket içinde veya dışında kullanımı sırasında , KVKK yasasına uymayacak şekilde paylaşımını engellemek amacı ile, sabit bilgisayarlar, taşınabilir bilgisayarlar ve mobil cihazlar üzerinde denetim ve kontrolü sağlayacak çözümleri de bu kapsamda sunmaktayız. Genel anlamda DLP (Data Leackage Prevention) ve MDM (Mobil Device Management) başlıkları ile daha önce farklı projelerde sunulan çözümleri, şimdi KVKK ile uyumlu olacak şekilde kurumlara sunuyor ve entegrasyonunu gerçekleştiriyoruz.

Güvenlik

Şirket içindeki verinin istem dışı olarak farklı 3.parti kişi veya kurumlarla paylaşılması, çalınması veya şirket ağlarının dışarıdan yabancılar tarafından ele geçirilmesi gibi durumları engellemek ve iş işten geçmeden de farkına varabilmek adına, Zeroday (sıfırgün) tehditlerini izleyebilecek ve engelleyebilecek çözümlerle, BT güvenlik altyapılarını iyileştiriyoruz.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu Aydınlatma Metni için tıklayınız.